ZpětÚvod Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Odkaz na webové stránky Katastru nemovitostí:

Díky webovým stránkám Katastru nemovitostí můžete kdykoliv a zadarmo zjistit potřebné a důležité informace o všech nemovitostí v České republice.

Zde si můžete zjistit vlastníka bytu/nemovitosti, prohlédnout si katastrální mapu:

zjistit vlastníka nemovitosti

Zde si můžete zjistit průběh řízení Vašeho bytu/nemovitosti (kupní smlouva, zástava, apod.)

zjistit průběh řízení

 Pozn: Katastr nemovitostí neregistruje družstevní byty. V případě nejasností nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme.


Rychlé hledání